Jamiyat tomondan aksiyalarni sotib olish haqida ma`lumot

Jamiyat aksiyadorlari tomonidan aksiyalarni qaytadan sotib olish yuzasidan murojaatlar tushmagan